Kontakt

Ster na Kwiaty Sp. z o.o.

ul. Świecka 8

85-040 Bydgoszcz

NIP 967 14 35 250

NR RACHUNKU BANKOWEGO
68 1140 2004 0000 3302 7996 4466