Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę https://www.sternakwiaty.pl
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Ster na Kwiaty Sp. z o.o., ul. Świecka 8 85-040 Bydgoszcz, NIP: 9671435250
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym https://www.sternakwiaty.pl  są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

2. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie sklepu.
 3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach rabatowych i lojalnościowych.
 4. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem.
 5. Akceptowane formy płatności opisane są w punkcie 5.
 6. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepy internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

3. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).
 2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, numer telefonu) i adresowych do wysyłki.
 3. Zamówienia, w których w/w danych nie podano, lub są one niepełne nie będą przyjmowane do realizacji.
 4. Zamówienia złożone z dostawą Ster na Kwiaty na adres wybiegający poza 10 km od granicy miasta Bydgoszczy będą automatycznie anulowane.
 5. Sklep internetowy www.sternakwiaty.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

4. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
 2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia:  częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty.
 3. W związku z obsługą zamówień niektórych produktów przez magazyny zewnętrzne realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez pracownika sklepu internetowego.
 4. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. W razie chęci anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 5. W przypadku zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym realizacja rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku sprzedawcy.
 6. W przypadku zamówienia za pobraniem lub płatnym przy odbiorze realizacja rozpoczyna od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej sklepu (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja zacznie się w najbliższym dniu roboczym).
 7. W przypadku płatności elektronicznych oraz kart płatniczych realizacja rozpoczyna się od razu po otrzymaniu potwierdzenia od operatora płatności elektronicznych o zrealizowaniu zapłaty przez klienta.
 8. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy.
 9. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania paczki + czas dostawy.
 10. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W razie jakichkolwiek wątpliwości np. co do koloru, prosimy o kontakt.
 11. Zamówienia realizowane są w dni robocze, w godzinach pracy firmy.
 12. Maksymalny termin oczekiwania na zapłatę złożonego zamówienia wynosi 7 dni.
 13. Dane do przelewu tradycyjnego (przedpłaty na konto):

          Ster na Kwiaty Sp. z o.o.

          ul. Świecka 8

          85-040 Bydgoszcz 

          mBank 68 1140 2004 0000 3302 7996 4466


5. Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi poniższe sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 2. Płatności elektroniczne - za pośrednictwem zewnętrznego serwisu.
 3. Płatności za pobraniem - płatne kurierowi przy odbiorze przesyłki z zakupionym towarem.
 4. Płatność gotówką - tylko w sytuacji osobistego odbioru produktów w siedzibie firmy.
 5. Płatność przelewem tradycyjnym (przedpłata).
 6. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard,
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

6. Sposoby oraz terminy dostawy

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym dostarczane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 2. Realizujemy dostawy wyłącznie na terenie Bydgoszczy + 10 km.
 3. Istnieje możliwość dostarczenia towaru poza w/w obszar po indywidualnych ustanieniach możliwości realizacji, terminu i kosztów z tym związanych. 
 4. Istnieje możliwość dostarczenia towaru za pośrednictwem zewnętrzych firm kurierskich po indywidualnych ustaleniach możliwości realizacji, terminu i kosztów z tym związanych.
 5. Wszystkie zamówienia są dostarczane/wysyłane maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto lub otrzymania informacji o dokonanej płatności elektronicznej od operatora płatności. W przypadku zamówienia za pobraniem czas dostarczenia/wysyłki liczony jest od momentu złożenia zamówienia.
 6. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przesyłkę należy dokładnie obejrzeć i otworzyć w obecności kuriera, szczególnie jeżeli paczka zawiera szkło, ceramikę lub inne delikatne przedmioty. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń na zewnątrz przesyłki, kurier ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Ważne jest, aby protokół zawierał informacje zgodne ze stanem faktycznym. Musi się na nim znaleźć dokładny opis sposobu zapakowania przesyłki wraz z wyszczególnieniem wszystkich części opakowania i opisem wszystkich zabezpieczeń towaru.

7. Zwroty i reklamacje

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone przez konsumentów bez podania przyczyny. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący jest konsumentem. W terminie 14 dni od daty otrzymania towaru należy złożyć stosowne oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy a następnie odesłać towar w ciągu 14 dni. Produkty odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.
 2. W przypadku chęci zwrotu towaru przez osoby fizyczne należy skontaktować się za pomocą wiadomości e-mail na adres: pracownia@sternakwiaty.pl
 3. W przypadku zwrotu towaru konieczne jest, aby towar zwracany był nieużywany i w stanie niepogorszonym (Pamiętaj: to są żywe rośliny).
 4. Zwracając towar Klient ponosi koszty dostawy, które będą mu zwrócone przez sprzedawcę. Koszty dostawy zwracanego towaru to najtańszy możliwy (w sklepie) sposób dostarczenia towaru. Jeśli Klient wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, to sprzedawca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 5. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien odesłać wadliwy towar na adres Ster na Kwiaty Sp. z o.o. ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz.
 6. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy za pomocą wiadomości e-mail pracownia@sternakwiaty.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

8. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie Newslettera, jego dane będą wykorzystywane również w celu jego wysyłania. 
 3. Klientowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między administratorami a także prawo „bycia zapomnianym”.
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. poz.1000 z 2018 r.
 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

9. Prawa autorskie i odpowiedzialność

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).

 3. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego są autorstwa i należą do właściciela sklepu www.sternakwiaty.pl.

 4. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie www.sternakwiaty.pl bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.

  Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

10. Postanowienia dodatkowe

 1. Sklep internetowy może prowadzić akcje promocyjne z firmami zewnętrznymi w tym Konkursy i zamieszczać informacje o tych wydarzeniach na podstronach sklepu internetowego. Za warunki konkursów i późniejsze rozstrzygnięcia konkursów odpowiada Organizator. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazane przez inne podmioty.
 2. Sklep internetowy może prowadzić Program Partnerski, Program Lojalnościowy oraz inne Programy dla zarejestrowanych klientów sklepu internetowego. Warunki uczestnictwa w wymienionych programach opisane są na oddzielnych podstronach sklepu internetowego.
 3. Każdy uczestnik w momencie włączenia się do Programu Partnerskiego, Lojalnościowego lub innego dostępnego w sklepie internetowym, zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących danego Programu akceptując niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 2. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są na stronie głównej.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.
 4. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.